ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมวันทหารผ่านศึก “Remember and Honor” **พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 3 ก.พ. 67 ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 ขึ้น

โดยมี  พ.อ. เฉลิม  ศรีเสน (อดีตทหารผ่านศึก) เป็นประธานฯ  พร้อมด้วย พล.ต. อาวุธ  พุทธอำนวย ผบ.ศร. และข้าราชการ กำลังพล , สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศร. ร่วมกิจกรรมฯ

โดยการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีทหารผ่านศึกซึ่งเป็นอดีตข้าราชการของศูนย์การทหารราบ ที่ได้ผ่านการรบในสมรภูมิต่าง ๆ อาทิ เวียดนาม  ลาว  การปราบปราม ผกค. ในพื้นที่ อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ภูพาน จังหวัดสกลนคร, ใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 86 ท่าน  ณ  แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

///////////////////////////////