กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมสานฝันนักเรียน รร.หนองหญ้าปล้องวิทยาสู่โครงการเพชรในตม ความร่วมมือระหว่างกอ.รมน.และมศว.ผลิตครูพัฒนาบ้านเกิดหมู่บ้าน อพป.

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมสานฝันนักเรียน รร.หนองหญ้าปล้องวิทยาสู่โครงการเพชรในตม ความร่วมมือระหว่างกอ.รมน.และมศว.ผลิตครูพัฒนาบ้านเกิดหมู่บ้าน อพป.

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 เวลา 11.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการข่าวฯ ส.อ.หญิง วรรณนิศา เพชรสันต์ เจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกฯ นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นายอัครินทร์  คุณแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นายกฤษณ วงศ์รักษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำชั้นฯ นางสาวนันทพร สุวรรณเกตุ ครูแนะแนวฯ

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา พร้อมกับได้รับมอบเอกสารการสมัครโครงการเพชรในตม ทั้ง 2 ราย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1.นางสาวนฤมล ศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 118 ม.9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เรียนดี ฐานะยากจนอาศัยอยู่กับ นางเปลี่ยน น่วมวัตร์ (ยาย)

2.นางสาวพรพิมล สำเภาน้อย บ้านเลขที่ 343 ม.9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

และจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทาง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีได้ประชาสัมพันธ์ถึงความสามารถของเด็กนักเรียนทั้ง 2 คน ซึ่งทำให้มีผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตศรัทธาได้มอบเสื้อผ้าให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 2 ดังนี้ั

1.นายวรรณวุฒิ แตงอวบ คณะกรรมการอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

2.ทพญ.ธวลัญ ศันสนียวรรธน์

3.ทพญ.ลรัณทร ศันสนียวรรธน์ ซึ่งเด็กนักเรียนทั้ง 2 จะนำสิ่งของที่ได้รับมอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

และทาง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จะช่วยเป็นแรงบรรดาลใจอำนวยความสะดวกสานฝันให้แก่นักเรียนทั้ง 2 คน ให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน