กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรี และเทศบาล ต.หัวสะพานพร้อมหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของยังชีพกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรี และเทศบาล ต.หัวสะพานพร้อมหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของยังชีพกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี พร้อม พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าวฯร.ต.สายชล  ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ  ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ. รมน.จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี น.ส.ธัญลักษณ์ นาคขำ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเพชรบุรี นายณรงค์ คนคล่อง นายกเทศมนตรี ตำบลหัวสะพาน นายสุทธิ์ศักดิ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลหัวสะพาน

นายประจิน อุ่นโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน นางสาวชนวรวรรณ คล้ำชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน นายนฤพนธ์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน นายปัญญา ทองท้วม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพานนางวารุณี เฟื่องฟู หน.สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวสะพาน นางสาววิมลพรรณ ดำมาก นักพัฒนาชุมชน นางสาวธิดานันท์ สายนาค ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน นายอภิชา พูลศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี นายนรินทร์ อินทรัตน์ ผอ. รพ.สต.หัวสะพาน นายอมร สินเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน นางสรวงภรณ์ พิมลี อสม.หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน นางสาวเพ็ญรัตน์ แดงเกตุ อสม. หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน นางชูขวัญ ศิริธรรม อสม.หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน

นางสาวปนัดดา ปานฉ่ำ อสม.หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน (บ้านปากง่าม) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายประเทือง ระเริงทรัพย์ อายุ 67 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2.นางฉลวย ลบโฉม อายุ 96 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 276 หมู่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

3.นายพร เกตุสุริยงค์ อายุ 78 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยทั้ง 3 ราย และคณะฯมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม แผ่นรองซับเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน