เรือนจำ อ.พล จัดกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

แชร์ข่าวนี้

 

เรือนจำ อ.พล จัดกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.ณ เรือนจำชั่วคราวเพ็กใหญ่นายปารเมศ คงรอด ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่,หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ข้าราชการ พนักงานราชการและผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอพล เข้าร่วมพิธี

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน