ลพบุรี  คึกคักงานมหกรรมโรตารีเกษตรแฟร์ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี  คึกคักงานมหกรรมโรตารีเกษตรแฟร์ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

สโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี จัดงาน “มหกรรมโรตารีเกษตรแฟร์  ครั้งที่ 5”เพื่อหาทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

นายปรัชญา เปปะตัง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานงาน “โรตารี่เกษตรแฟร์ ลพบุรี ” ครั้งที่ 5 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ นายกสโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าโอทอปมาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ได้มีโอกาสนำสินค้าชุมชนและสินค้าอุปโภค-บริโภคต่างๆ มาวางจำหน่ายภายในงาน มีการจัดจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี และการจัดหารายได้ ภายใต้คติพจน์ของโรตารีสากล ว่า “เปิดแนวทาง สร้างโอกาส” ซึ่งสโมสรโรตารี ในโลกนี้ มีการจัดตั้งกันมาเป็นเวลาถึง 118 ปี มีสมาชิกกว่า 1,240,000 คน มีสโมสรรวม 34,000 สโมสร ซึ่งมีการจัดตั้งสโมสรอยู่ในชุมชนทั่วทุกมุมโลก

สำหรับสโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี ก็เป็นหนึ่งในสโมสรดังกล่าว โดยได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2541 มีนายจักกฤช ลิ่มศิลา เป็นนายกก่อตั้ง และในปัจจุบันสโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การบริการด้านชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความยากจน ปัญหาการไม่รู้หนังสือ โดยทางสโมสรโรตารีได้จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความมุ่งมั่นให้ความเอาใจใส่ในทุกกิจกรรม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

ภายในงานได้คัดสรรสินค้าทางเกษตร สินค้าแปรรูป OTOP ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกินของใช้มากมายหลากหลายให้ท่านได้ชมได้ซื้ออย่างจุใจ ฯลฯ มีการมอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 500 ถุง ในช่วงค่ำคืน จะได้พบกับนักร้องนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงร่วมกล่อมบรรเลงให้ท่านได้รับชมอีกด้วย

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน