กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ไปทอดถวาย ณ วัดโนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แชร์ข่าวนี้

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ไปทอดถวาย ณ วัดโนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ไปทอดถวาย ยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางพาณีพร อังอติชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานพิพัฒน์และเพื่อน จำกัด ไปทอดถวาย ยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายสฤกษ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย พล.ต.ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผบ.มทบ.25 รวมทั้ง แม่ชีฐานิดา บำรุงรส และ กำลังพล ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 641,354,82 บาท โดยทางวัดจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน