กอ.รมน.จ.ขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.ขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.67 เวลา 08.30 น.-11.00 น.พ.อ.สุรพงษ์  ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน. กลุ่มงาน กมช.กอ.รนม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 ณ สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่นที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายกองเอก ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละของอดีตผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในยามสงครามและในยามปกติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน