สระแก้ว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567( คลิป )

แชร์ข่าวนี้

 

สระแก้ว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(16 มิ.ย.) ที่ ละลุ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายภูมิวัชร์  อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดสระแก้ว (Bike @ สระแก้ว) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( Walk Run Fun  Bike @ สระแก้ว)

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน (Bike @สระแก้ว) มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรก จะได้รับถ้วยรางวัลใจเกินร้อย แบ่งเป็นชาย 10 รางวัล และ หญิง 10 รางวัล โดยระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันจำนวน 30 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางปั่นผู้เข้าร่วมจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

** นายสุพจน์บดินทร์ (จัด)กุ่มประสิทธิ์ รายงาน