กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินให้ชุดทีมช่าง มทบ.15 เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พัก ต่อเติมอาคาร ห้องน้ำให้ร.ร.แก่งกระจานวิทยา

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินให้ชุดทีมช่าง มทบ.15 เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พัก ต่อเติมอาคาร ห้องน้ำให้ร.ร.แก่งกระจานวิทยา

วันที่ 4 ก.ค.67 เวลา 10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษากอ.รมน.ภาค 1 ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการข่าวฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ชุดทีมช่างจาก มทบ.15 ที่เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พักต่อเติมอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องน้ำ และห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ให้แก่นักเรียนกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ บ้านโป่งลึกบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นนักเรียนประจำ พักนอนฝั่งนักเรียนหญิง ระดับการศึกษา ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 25 คน

ทั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุนจาก จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล รองประธานกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร และ สส.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 จำนวน 10,000 บาท นายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 5,000 บาท และกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาทให้แก่ นายสุเทพ ทองศรีไพล ผู้อำนวยการ ร.ร.แก่งกระจานวิทยา ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยผู้อำนวยการ ร.ร.แก่งกระจานวิทยา ได้เป็นผู้แทนมอบเงินดังกล่าว ให้กับชุดทีมช่างจาก มทบ. 15 เพื่อไว้ใช้จ่ายทางธุรการค่าน้ำมันยานพาหนะค่าอาหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน