ปราจีนบุรี จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567** จุฬลัทธ์  รุ่งเรือง รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ปราจีนบุรี จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:49 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำหน้าโบราณสถาน รอยพระพุทธบาทคู่ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธีกรรมตักน้ำจากโบราณสถานสระแก้ว ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี อีกจุดหนึ่งพร้อมกันด้วย โดยหลังจากทำพิธีกรรมตักน้ำจากทั้ง 2 จุดเสร็จสิ้นแล้วได้นำขันสาครที่บรรจุน้ำจากทั้ง 2 จุดไปไปเก็บรักษาไว้ ณ พระอุโบสถ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ต่อไป การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2561 ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพิธีพลีกรรมตักน้ำซึ่งดำเนินการในวันนี้และมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2567 นี้

** จุฬลัทธ์  รุ่งเรือง รายงาน