ลพบุรี-ปีนี้กระท้อนดกมากเกษตรกรนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

กระท้อนห่อลพบุรีเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวสวนกระท้อนปีละหลายแสนบาท โดยพบว่าปีนี้ให้ผลิตมากแม่บ้านต้องรวมตัวกันนำมามาแปรรูที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

วันที่ 2 มิ.ย.65 นายประยุทธ โพธิ์ยิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระท้อน ซึ่งได้รวมตัวกันแปรรูปกระท้อนจากสวน ที่พบว่าในปีนี้กระท้อนห่อเมืองลพบุรี โดยเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับชาวเมืองลพบุรีชนิดหนึ่งเพราะมีรสชาติอร่อยถูกปากนักชิม ซึ่งพื้นที่การปลูกกระท้อนมากที่สุดคือตำบลตะลุงซึ่งมีอยู่ประมาณ 400 ไร่เศษ คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ผลผลิตกระท้อนอร่อยเป็นเพราะดินร่วนปนทรายที่กระท้อนชอบ

สำหรับในปีนี้กระท้อนให้ผลผลิตมากกว่าทุกปีเพราะสภาพอากาศ อุณภูมิและปริมาณน้ำฝน เหมาะต่อผลการให้ผลผลิตดกงาม รวมทั้งเนื้อกระท้อนยังมีรสชาติหวาน เม็ดฟู เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับชาวสวนกระท้อนไร่ละนับหมื่นบาท แต่ก็ยังมีกระท้อนที่ให้ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเช่นลูกเล็กไม่ได้ขนาด หรือแตกขณะตกหล่น จึงทำให้กลุ่มแม่บ้านได้นำมาแปรรูปไม่ให้กระท้อนต้องเน่าเสียอย่างเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการนำผลกระท้อนมาแปรรูสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ในกระท้อนแปรรูป ซึ่งได้มีการนำมาทำกระท้อนลอยแก้ว กระท้อนแช่อิ่ม กระท้อนกวนหรือกระท้อนหยี กระท้อนคลุกบ๊วย กระท้อนสามรส จากที่กระท้อนในพื้นที่มีหลายสายพันธุ์เวลาเลือกซื้อทั้งพันธุ์ปุยฝ้าย ทับทิม นิ่มนวล และอีล่า ซึ่งชาวสวนจะจำหน่ายกันในราคาเดิมคือราคากิโลกรัมละ 35 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาทแล้วแต่สายพันธุ์

ในปีนี้พบว่ากระท้อนที่นำมาแปรรูปมีลูกค่าสั่งจองกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นของฝากได้อีกด้วย โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดการจัดงานกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ที่ชอบลิ้มรสชาติกระท้อนลพบุรีจะได้ซื้อหากระท้อนได้ในราคาถูกไว้รับประทานหรือเป็นของฝากจากชาวสวนโดยตรง รวมทั้งมีการวางจำหน่ายกระท้อนแปรรูปที่หลากหลายชนิดให้เลือกชิม

////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน