ศิษยานุศิษย์น้อมถวายมุทิตาสักการะ ‘พระพิศาลสิทธิคุณ’ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล อายุวัฒนมงคล 66 ปี 35 พรรษา**บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบอายุวัฒนมงคล 66 ปี 35 พรรษา พระพิศาลสิทธิคุณ หรือ ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล โดยมีพระเถระ เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆในเขต อ.หัวหิน พร้อมคณะสงฆ์จำนวน 100 รูปร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และศิษยานุศิษย์ทั้งตำรวจ ทหาร ประชาชนจำนวนมากเข้ากราบแสดงมุทิตาจิตเจ้าอาวาสกันอย่างต่อเนือง พร้อมกันนี้ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ได้แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ 700 ชุด และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 5 โรงเรียนจำนวน 100 ทุน สนับสนุนซื้อชุดโขนให้กับโรงเรียนห้วยมงคล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2 แสนบาท พร้อมทั้งปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนก่อนเดินทางกลับเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

“พระพิศาลสิทธิคุณ” เดิมชื่อนายไพโรจน์ ทองลอย เกิดเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2499 บิดาชื่อนายทองสุข มารดาชื่อนางเรียง เป็นชาวหัวหินโดยกำเนิด จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนหัวหิน และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหัวหิน เมื่อปี 2554 เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2530 ณ พัทธสีมา วัดสมุทรคาม ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อได้อุปสมบทแล้วได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมที่สำนักเรียนวัดราษฎร์เจริญธรรม จ.เพชรบุรี จนสอบได้นักธรรมเอก ต่อมาญาติโยมพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดห้วยมงคลได้พร้อมใจกันไปอาราธนาท่านและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลต่อจากหลวงพ่อปลั่ง ปภาโส เจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน ก่อนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระพิศาลสิทธิคุณ

ต่อมาเจ้าอาวาสได้ดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูง 3 ชั้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 72 พรรษาในปี ​พ.ศ.2547 และสืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยได้รับความอุปถัมภ์จาก พลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ ร่วมสร้างในวันที่ 10 มิ.ย.2546 ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานหล่อเศียรและทรงเสด็จมากราบนมัสการหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2547 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ สก ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดแต่นั้นมา ตลอดระยะเวลา 28 ปี พระพิศาลสิทธิคุณได้พัฒนาจากวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักจนสร้างความเจริญ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ จนปัจจุบัน “วัดห้วยมงคล” เป็นแลนด์มาร์กชื่อดังของ อ.หัวหิน เป็นที่รู้จักดีของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

/////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน