สระบุรี – ตลาดต้านน้ำต้นตาลส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฟื้นตัวผลกระทบน้ำท่วม

แชร์ข่าวนี้

สระบุรี – ตลาดต้านน้ำต้นตาลส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฟื้นตัวผลกระทบน้ำท่วม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ตลาดต้านน้ำโบราณบ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมตลาดต้านน้ำโบราณบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาร่วมพิธีและมีนางวชิราภรณ์ เพชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการ….ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับบทบาทไปสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจโดยเน้นนโยบายในการสืบสานรักษาและพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนและสังคมอยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมให้กลับมาฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และประชาชนได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความรักเกิดสำนึกรักท้องถิ่น
*********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี