สระบุรี-เปิดงานแตงโมหวานบ้านครัว รสชาติหวานกรอบที่สุดในประเทศ **ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่13 มกราคม 2566 ที่แปลงปลูกแตงโมบ้านครัว หมู่ที่8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ร.ต.ต.หญิงสายสุนี  ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต3 จังหวัดสระบุรี พร้อมผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนเขตอำเภอหนองโดน ร่วมกิจกรรมเปิดงาน แตงโมหวานที่บ้านครัว ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดสระบุรี ภายในงานจะมีการให้ผู้ที่มาร่วมงานเดินชมแปลงแตงโม และภายรูปจุดเช็คอิน  บนแปลงแตงโม บนเนื้อที่ 9ไร่ พร้อมมีการแข่งขันกินแตงโม มีการนำแตงโมของเกษตรกรมาวางจำหน่าย ส่วนในเขตอำเภอหนองโดน มีเกษตรกรหันมาปลูกแตงโมจำนวน 57 ไร่ ทดแทนการทำนาเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย  พันธ์แตงโมที่นิยมปลูกได้แก่ พันธ์ทัมอัพ และพันธ์ตอปิโด เนื่องจากเหมาะกับสภาพดินของอำเภอหนองโดน  แตงโมของอำเภอหนองโดนจะโดดเด่นกว่าที่อื่น เนื้อเยอะ เปลือกบาง ลูกใหญ่ รสหวาน กรอบ  และได้การสนับสนุนจากเกษตรอำเภอหนองโดน ซึ่งแตงโมอำเภอหนองโดนเกษตรกรจะไม่ใช้สารเคมี จากการสำรวจดินมีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ ทำให้แตงโมที่ปลูกจะได้ผลผลิตขนาดใหญ่ รสชาติหวาน กรอบ

ด้าน ร.ต.ต.หญิงสายสุนี  ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน กล่าวว่าเกษตรกรจะนำ ผลผลิตแตงโตจำหน่ายตลาดและให้ประชาชนได้ในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ รสชาติหวานกรอบสูง ปลอดสารพิษ ผลจะมีขนาดใหญ่ สีดำเข้ม เหมือนกับแตงโมของประเทศญี่ปุ่น และเนื้อแน่น เกษตรกรจะนิยมปลูกพันธ์ทัมอัพ และพันธ์ตอปิโด แตงโมที่นี้จะแตกต่างจากที่อื่นเกษตรกรจะใช้วิธีการรดน้ำต้นกล้าแตงโมโดยการตักหาบ รดน้ำที่ละต้น เป็นการลดเชื้อโรค รา และวัชพืช ส่วนแตงโมของอำเภอหนองโดนจะลดต้นทุนในการผลิตเพราะปลูกกันแบบครัวเรือน ภาครัฐจะเข้ามา จดทะเบียนเป็นรัฐวิสากิจ แตงโมเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เกษตรกรจำปลูกแตงโมหลังเก็บเกี่ยวนาปีเสร็จแล้ว เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากทำนาแล้ว อำเภอหนองโดนมีเกษตรกรหันมาปลูกแตงโมแล้ว 7 รายรวมเป็นพื้นที่ 57ไร่ ร.ต.ต.หญิงสายสุนี  ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน กล่าวทิ้งท้ายว่าแตงโมที่บ้านครัว อำเภอหนองโดนมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยที่สุดในประเทศไทย และเป็นการปลูกแตงโมแห่งเดียวในจังหวัดสระบุรี จะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกแตงโมให้มากขึ้นอีกด้วย

นายวิโรจน์ รีมีชัย อายุ 62 ปี เป็นเกษตรกรปลูกแตงโม จำนวน 9ไร่ ปลูกแตงโมพันธ์ทัมอัพ และพันธ์ตอปิโด การปลูกใช้วิธีการขุดหลุม นำเมล็ดแตงโมที่เตรียมไว้ใส่หลุม และรดน้ำเวลาผ่านไป1สัปดาห์ต้นกล้าก็จะขึ้นมา ดินที่ตนปลูกเป็นดินดีสมบูรณ์กว่าที่อื่น รสชาติจะหวานกว่าที่อื่นเพราะมีเทคนิค ช่วงแตงโมแก่ใกล้เก็บทิ้งการรดน้ำให้นาน ตนทำนาปีจะทำได้ปีละครั้ง เสร็จจากเก็บเกี่ยวข้าวก็จะเริ่มปลูกแตงโม ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม แตงโมจะเริ่มเก็บขายสู่ตลาดได้ใช้เวลา 55-60 วัน ส่วนแตงโมของตนจะแดง หวานกรอบ แตงโมที่ปลูกที่อื่นจะหวานแต่จะไม่กรอบ แตงโมของตนจะปลอดสารเคมีจะมีใช้บ้างก็ช่วงที่แตงโมเป็นตนกล้าเล็ก ดินของตนจะอุดมสมบูรณ์ ตนปลูกแตงโมจำนวน 9ไร่ สร้างรายได้ร่วม 1 แสนบาท แต่แตงโมจะปลูกยากกว่าข้าวต้องดูแลตลอดซึ่งตลาดการขายก็จะมีภาครัฐเช่นเกษตรอำเภอหนองโดนเป็นฝ่ายขายให้เช่น ทางโซเซียลและด้านการประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาชนที่สนใจจะซื้อแตงโม สามารถเข้าไปที่เฟสบุ๊กชื่อ ร้านแตงโมหวานบ้านครัว และสามารถมาซื้อแตงโมได้ที่ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน ใกล้กับสถานีรถไฟอำเภอหนองโดน จะจำหน่ายแตงโมกิโลกรัมละ 20 บาท

///////////////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน