ลพบุรี  ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 120 ต้น สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 แสนตัว สัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมโลก** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ลพบุรี  ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 120 ต้น สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 แสนตัว สัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมโลก

นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ตลอดจน คณะกรรมการ ผู้บริหารบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในเดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี และสัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างมาร์คแห่งใหม่ ของจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณ ฝายหนองโพธิ์ ซอย 14 หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ ทหารผ่านศึก ชุมชนสัมพันธ์เครือเบทาโกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกัน ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนาดใหญ่ จำนวน 120 ต้น เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ให้กับจังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน และลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม ยังได้ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งก้ามกาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนมากจาก สำนักงานประมง จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 100,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ บริเวณฝายหนองโพธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในสัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในกิจกรรมยังได้มีการส่งมอบ ถังหมักขยะอินทรีย์ (Aerobin) ขนาด 400 ลิตร ให้แก่ วัด และ หน่วยงานในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา 11 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ลดปัญหาการใช้พื้นที่ฝังกลบ ซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายในการกำจัดมูลฝอยให้น้อยลง และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึก แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและส่วนรวม  พร้อมทั้งยังมีการมอบพันธุ์กล้าไม้ พืชผักสวนครัว ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนำกลับไปเพาะปลูกในครัวเรือนด้วย  อีกด้วย

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน