หลายหน่วยงานร่วมหารือให้การช่วยเหลือ วิกฤติแล้งขาดน้ำกระทบปศุสัตว์มูลค่า200ล้าน ทุเรียนยื่นต้นตายนับพันต้น **บรรณรต รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

จากกรณีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ชาวบ้านตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน ร่วม10หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่10บ้านป่าผาก  หมู่9บ้านปางไม้  หมู่8บ้านเขาแหลม  หมู่7บ้านห้วยสัตว์ใหญ่  หมู่6บ้านป่าเด็งใต้  หมู่5บ้านสวนใหญ่พัฒนา  หมู่4บ้านเสาร์ห้า  หมู่3บ้านป่าแดง  หมู่2บ้านร่วมใจพัฒนา และหมู่1บ้านป่าเด็งเหนือ  กำลังวิกฤติหนักเนื่องจากลำน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี และลำน้ำห้วยโสก ในพื้นที่ตำบลป่าเด็งแห้งหืดไม่มีน้ำ  ชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก ขาดน้ำทำการเกษตรต้นทุเรียนยื่นต้นตายนับ1,000ต้น  กระทบปศุสัตว์มูลค่ากว่า 200ล้านบาท  และขาดอุปโภคบริโภค

ล่าสุดวันนี้ 7 มิ.ย.66  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้สั่งการเร่งด่วนให้ นายนัฐนันท์  ศรีจันทร์ นายอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้งขาดน้ำในพื้นที่ป่าเด็งเร่งด่วนให้ชาวบ้าน  โดยมี ชลประทานเพชรบุรี  ปภ.เพชรบุรี  เกษตรจังหวัด  ทหารชุดเฉพาะกิจทัพยาเสือ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  อบต.ป่าเด็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายนัฐนันท์  ศรีจันทร์ นายอำเภอแก่งกระจาน เปิดเผยว่า จากการประชุมเร่งรัดให้การช่วยเหลือ  พบว่าในพื้นที่ตำบลป่าเด็งขาดน้ำอย่างหนัก ซึ่งเป็นปัญหาเบื้องต้นและยังคงมีภัยแล้งของจริงรออยู่ข้างหน้า  อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ปริมาณน้ำลดอย่างมาก   ทุกปีจะประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ สลับกับแล้งขาดน้ำทุกปี  แต่ปีนนี้ชาวบ้านเจอแล้งขาดน้ำอย่างหนักส่งผลกระทบอย่างหนัก  เบื้องต้น ทางชลประทานจะสนับสนุนรถบรรทุกเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  เนื่องจากทาง อบต.มีรถน้ำเพียงคันเดี่ยวไม่เพียงพอต่อความต่อการของชาวบ้าน  พร้อมวางแผนระยะกลางเตรียมจัดทำฝายต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ บ่อน้ำลึก บ่อน้ำตื้นในพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้     และวางแผนระยะยาวจัดทำเรื่องขอความร่วมมือหลายหน่วยงาน สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในระยะยาวต่อไป

//////////////////////////////////////

บรรณรต รายงาน