ลพบุรี-แถลงข่าวกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีประจำปี 2566 (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

ที่สวนกระท้อนนายอนุวัตน์ โตสวัสดิ์ (สวนผู้ใหญ่หนึ่ง) หมู่ที่ 7 ต.ตะลุง อ.เมือง ลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดการแถลงข่าวเทศกาลกระท้อนหวานของดีเมือง ลพบุรี ครั้งที่ 30ประจำปี 2566

หลังจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 30 ประจำ ปี 2566 สินค้า GI ของจังหวัด โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนของดีอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดลพบุรี ให้อยู่ในความนิยมของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผล ซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่มาจำหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้สินค้า OTOP ของอำเภอเมืองลพบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

สำหรับพื้นที่ปลูกกระท้อนของจังหวัดลพบุรีมีทั้งหมด 419 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ ตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น ทั้ง 3 ตำบลมีลักษณะภูมิประเทศที่พิเศษไม่เหมือนที่ใด คือเป็นพื้นที่น้ำไหลทรายมูล เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำลพบุรี เหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดี จนกระท้อนจังหวัดลพบุรี ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ “กระท้อนตะลุง”จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเกษตรกรผ่านการรับรอง จำนวน 92 ราย ในพื้นที่ 315 ไร่ ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์กำมะหยี่ เท่านั้น

โด้ผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงศูนย์ข่าวภาคกลาง จังหวัดลพบุรี 150666 แถลงข่าวกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีประจำปี 2566 หาคม ซึ่งภายในวันงานจะมีชาวสวนกระท้อนนำกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์ทับทิม มาจำหน่ายหลายราย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากกระท้อนหวานเมืองลพบุรี การแปรรูปกระท้อน ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนกวน กระท้อนทรงเครื่อง มาวางจำ หน่ายเพื่อให้เลือกซื้อหาไปรับประทานและเป็นของฝากจากลพบุรีอีกด้วย

//////////////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี