ส.ส.ชุมพร เขต 2 ร่วมกับ รพ.สต.ปากด่าน เยี่ยมกลุ่มเปาะบาง 39 ราย พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินเกษตรกร

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 11 ธ.ค.66 นายสันต์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยทีมงาน นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปาะบาง ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน ในพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ  ผดุงยาม ผู้อำนวยการ ฯ หมอ และ คณะ อสม.แต่ละหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ โดยนายทรงพจน์ จิตรเจริญ กำนันตำบลหงษ์เจริญ มอบหมายให้ แพทย์อุทิศ แย้มลังกา แพทย์ประจำตำบลหงษ์เจริญ น.ส.ศิริรัตน์ เนินไทยสง สารวัตรกำนัน นายจุรินทร์ จันทร์ทนา สารวัตรกำนัน นำนมกล่องสนับสนุน พร้อมทีมปกครองท้องที่ สารวัตร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ร่วมกิจกรรม

โดยนายสันต์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พร้อมผู้ช่วย ส.ส.และคณะ ได้แบ่งสายออกไปพบปะชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ นำข้าวสาร อาหารแห้ง นมพร้อมดื่ม เยี่ยมกลุ่มเปาะบาง ในตำบลหงษ์เจริญ หมู่ที่ 5 จำนวน 14 ราย  หมู่ที่ 8 จำนวน 9 ราย หมู่ที่ 9 จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 11 จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 13 จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย พร้อมได้พูดคุยรับฟังปัญหาในพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 2 กล่าวว่า  ได้ใช้เวลาช่วงสภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุม หรือวันหยุด เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆทุกวัน ส่วนหนึ่งเพื่อขอบคุณที่ได้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ และ เลือก ส.ส.ชองพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้แทนชาวชุมพรทั้ง 3 เขต และส่วนหนึ่งเพื่อมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เช่นในเรื่องของที่ดินทำกันที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ขณะนี้ตนเองได้เข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( คปก.) เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรให้ได้รับสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับ ในส่วนของครอบครัวกลุ่มเปาะบางที่มาเยี่ยม เพื่อให้เขาได้มีกำลังใจที่ดี ซึ่งคนชุมพรเราจะไม่ทอดทิ้งกัน  

///////////////////