รอง ผวจ.เพชรบุรี พร้อมคณะนักศึกษา วปส.มอบสิ่งของให้นักเรียนห่างไกลโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดย กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วม

แชร์ข่าวนี้

 

รอง ผวจ.เพชรบุรี พร้อมคณะนักศึกษา วปส.มอบสิ่งของให้นักเรียนห่างไกลโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดย กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.67 เวลา 10.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมกับนายธีรอัศฐ์ สีหสินอิทธประธานนักศึกษา วปส.แบะคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11

โดยมี นายสุเทพ ทองสีไพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและอาจารย์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สจ.อุทิศ เพิ่มทรัพย์ ประคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาให้การต้อนรับ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมอบเครื่องนอน พัดลมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง การเยี่ยมเยียนที่พักตลอดจนความเป็นอยู่ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์(บ้านโป่งลึก-บางกลอย)ที่พักอยู่ในภายในโรงเรียน เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลไม่สะดวกแก่การเดินทาง

ซึ่งเด็กนักเรียนทั้งหมด จะนำสิ่งของที่ได้รับมอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนแก่งกะจานวิทยา โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี /รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี(ฝ่ายพลเรือน)เป็นประธาน

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน