ลพบุรี  บ้านหมี่แถลงความพร้อมงานประเพณีแข่งเรือยาวประกวดสาวงาม** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี  บ้านหมี่แถลงความพร้อมงานประเพณีแข่งเรือยาวประกวดสาวงาม

อำเภอบ้านหมี่ แถลงความพร้อมจัดงานประเพณี แข่งเรือยาว ประกวดสาวงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ระหว่าง 12-21 กรกฎาคม 2567นี้

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2567 ที่ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ (คลองชัยนาท-ป่าสัก) พระครูโสภณ ปัญญาวุธเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ ปลัดจังหวัดลพบุรี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีต สส.จังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2567 บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่า ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงานให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเดินแบบผ้าไทยการกุศล การแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย การประกวดสาวงามบ้านหมี่ การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงทอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ทุกวันจะมีการออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีบ้านหมี่ และร้านค้าเกษตรกรอำเภอบ้านหมี่มาจำหน่ายด้วย

ไฮไลท์ของงานคือทางชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง 21 ตำบล ของอำเภอบ้านหมี่ จะมีการคัดสาวงามในแต่ละหมู่บ้านเข้าประกวดสาวงามบ้านหมี่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 และเปิดการแข่งขันเรือยาว ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประกวดสาวงามบ้านหมี่ และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2567 ในวันดังกล่าว

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน