กองบิน 5 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

แชร์ข่าวนี้

 

กองบิน 5 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นาวาอากาศเอก พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย เรืออากาศเอก วีรยุทธ ธรรมกุล ปฏิบัติหน้าที่เชิญขันสาคร และเรืออากาศเอก อดิศักดิ์ กุลจิตติจรรยา ปฏิบัติหน้าที่เชิญที่ตักน้ำ

โดยมีนาย สมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2567 ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ เขาถ้ำม้าร้อง อำเภอบางสะพาน

** ณัฐธภพ พันสาย  รายงาน