ลพบุรี-ชาวบ้านสระโบสถ์กว่า 500 คนคัดค้านการสร้างโรงงานหลอมทองแดง **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลังมีข่าวจะมาตั้งโรงงานหล่อมทองแดงในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ทำให้ประชาชนออกมาคัดค้าน

วันที่ 30 ส.ค. 2565 นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยจัดโดยทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

สืบเนื่องหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีบริษัทเอกชนจะมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตั้งเป็นโรงงานหลอมทองแดง ซึ่งทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ไม่เห็นด้วย และยังมีประชาชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดจะได้รับผลกระทบ โดยในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสำรวจความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจในการกำหนดเขตพื้นที่ว่าสามารถจะมาดำเนินการตั้งโรงงานได้หรือไม่ ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมกับได้จัดเจ้าหน้าที่มาชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ

ทั้งนี้ได้มีประชาชนที่เดินทางมากว่า 500 คนและได้จัดตัวแทนขึ้นแสดงความคิดเห็น โดยผลการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้สรุปว่าไม่สามารถตั้งโรงงานได้ตามที่ประชาชนต้องการเพราะเป็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสงบหลังจากที่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจก็ได้เดินทางกลับ

/////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน