ลพบุรี  พสกนิกรร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสัปดาห์มหามงคล( คลิป )** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี  พสกนิกรร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสัปดาห์มหามงคล

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในสัปดาห์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เวลา 09.09 น. วันที่ 25 ก.ค. 2566 ณ.ลานตากข้าวโพดโรจน์การเกษตร ต.โคกกระเทียม อ.เมือง ลพบุรี นายไพโรจน์ นุชประไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในห้วงสัปดาห์เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ซึ่งผู้ร่วมพิธีได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยนายวันชัย ศรีชมพู ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี หน.ฝ่ายความมั่นคง ได้นำพันธุ์ไม้ยืนต้นผลรับประทานได้แจกจ่ายตามหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปปลูก จากนั้นได้แยกย้ายกันปรับภูมิทัศน์ตามถนนในหมู่บ้าน เส้นทางสาธารณะ วัดวาอาราม ให้เกิดความสวยงาม มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อให้ตำบลโคกกะเทียมเป็นเมืองน่าอยู่ มีทัศนียภาพที่ดีสะอาด เป็นที่ชื่นชมกับผู้ที่มาเยือน และปลอดจากสัตว์ร้ายที่จะมาหลบซ่อนในพงหญ้า โดยเฉพาะในห้วงสัปดาห์ดังกล่าวยังเป็นสัปดาห์มหามงคล ที่ผู้ร่วมพิธีจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ถือว่าได้เสียสละเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป ร่วมทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สืบสานตามแนวพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 ที่ตั้งจิตอาสาขึ้น เพื่อที่ให้ทุกคนได้ ทำดี ด้วย หัวใจ

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน