สระแก้ว เปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา เส้นทางมาบตาพุด – คลองลึก – ปอยเปต – พนมเปญสร้างทางเลือกการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

แชร์ข่าวนี้

 

สระแก้ว เปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา เส้นทางมาบตาพุด – คลองลึก – ปอยเปต – พนมเปญสร้างทางเลือกการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 26 ก.ค.2566 ณ สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ปตท. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว Mr.John Guiry Chief Executive Officer Royal Railway Public Company Limited Mr.Nguon Kosal ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรและสรรพสามิตปอยเปยและพันธมิตรธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าของกลุ่มปตท.ทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา เส้นทางมาบตาพุด – คลองลึก – ปอยเปต – พนมเปญ โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตท. ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและ โลจิสติกส์แพลตฟอร์มครบวงจร

โดยมีพันธกิจที่จะผลักดันการบริการขนส่งหลายรูปแบบ โดยใช้ระบบรางของประเทศไทยเป็นแกน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด่านศุลกากรอรัญประทศ และพันธมิตรธุรกิจโลจิสติกส์ได้สนับสนุนการจัดงานเปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา สำหรับการเปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้ระบบรางรถไฟ เพื่อสร้างขยายเครือข่ายระบบรางของภูมิภาคอาเซียน สร้างทางเลือกการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยในอนาคต

นายชวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันการบริการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ให้สามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางระบบรางของประเทศไทย เข้ากับการขนส่งสินค้าทางระบบรางของภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มจากการขยายขีดความสามารถการขนส่งสินค้าทางระบบรางของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผ่านการเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์ฯในครั้งนี้ ซึ่งรถไฟชบวนปฐมฤกษ์ ไทย – กัมพูชา เกิดจากความร่วมมือที่ดีของพันธมิตรทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการขนส่งสินค้าทางระบบราง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น เกิดการพัฒนา การขนส่งสินค้าผ่านระบบราง ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป

**  ภาพสมศักดิ์ สุพจน์บดินทร์ (จัด) กุ่มประสิทธิ์ รายงาน