กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.ดอนยาง สโมสรโรตารี่เพชรบุรี ส่วนราชการภาคเอกชน มอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”และวีลแชร์ให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง** สมบัติ ผลกิจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.ดอนยาง สโมสรโรตารี่เพชรบุรี ส่วนราชการภาคเอกชน มอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”และวีลแชร์ให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2566 เวลา 13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรรณวุฒิ แตงอวบ ที่ปรึกษา กอ.รมน. ทภ.1 พ.อ.อัครชัย ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าวฯ พ.อ. วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าวฯ และเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดเพชรบรี นางสาวธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ อดีตนายกสโมสรโรตารี่เพชรบุรี

นางสาวภูษณิศา บุญชื่น กรรมการสโมสรฯ นางสาวดนยา แย้มภู่ ผอ.ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองเพชรบุรี นายชัยวุฒิ พุฒเทศ นายก อบต.ดอนยาง นางบุญส่ง คล้ำพงษ์ รองปลัด อบต.ฯ นางพัชรี ผ่องอำไพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพรกนก จิตต์นิยม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อสม.นางเจริญ แผ้วลุ่มแฝก อสม.ประจำหมู่บ้าน ม.3

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจให้กับ นางวัน กลั่นเกษร อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู” ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย แผ่นซึมซับรองสำหรับผู้ป่วยและรถวีลแชร์จากสโมสร ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อไป
** สมบัติ ผลกิจ รายงาน