สระแก้ว  ประเมิน PA คณะครูโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

แชร์ข่าวนี้

 

สระแก้ว  ประเมิน PA คณะครูโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว รับการประเมิน PA ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอของคุณ นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว นายบัญชา ฮาดทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา นายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ นางสมพร ชาวงค์ ครูโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา และนางอรวรรณ์ ฮาดทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ ติชมเพื่อไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปีต่อไป

** ภาพข่าว.รร.บ้านชับนกแก้ว / นายสุพจน์บดินทร์ (จัด)กุ่มประสิทธิ์ รายงานข่าว