เด็กก่อนวัยเรียนบ้านต้นฝัน และผู้ปกครอง ร่วมทำกิจกรรมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 (คลิป) **พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2566  ที่บริเวณสนามหญ้าบ้านต้นฝัน ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงเดือน ศรีธรรมราช ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กก่อยวัยเรียนบ้านฟ้าใสและบ้านต้นฝัน ได้นำเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่ 2 – 6 ปีพร้อมผู้ปกครอง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจุดเทียน และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ในกิจกรรมมีการแสดงประกอบบทเพลงของเด็กๆ การร่วมกันร้องเพลงเพื่อรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นของเด็กเล็กจึงใช้เวลาในการจัดไม่ยาวนานนัก โดยมีผู้ปกครองและชาวบ้านใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมรับชมกินกรรมดังกล่าวจำนวนหนึ่ง

ด้านว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงเดือน ศรีธรรมราช  กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคต ครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” และในวันนี้ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชการที่ 9 โดยการนำเด็กตั้งแต่วัย 2 ปีขึ้นไป จนถึงวัยมัธยม มาร่วมจัดกิจกรรมร่วมกัน มาร้องเพลง มาแสดง ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในการทำกิจกรรมก็จะนำผู้ปกครองมาร่วมด้วย และนำอาหารมาร่วมเลี้ยงเด็กๆและผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้บริหารบ้านฟ้าใสและบ้านต้นฝันกล่าวต่อว่า ก็อย่างน้อยในวันนี้ ก็ทำให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 ได้เรียนรู้ว่า พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 ท่านได้ทรงทำอะไรไว้บ้าง ในส่วนของผู้ปกครองหลายท่านก็จะบอกว่า มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านยังไม่ไปไหน ยังอยู่ใกล้ๆพวกเรา และในโอกาสต่อไป ก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองจะได้ไม่ลืม

//////////////////////////////////////////////////////////////