อำเภอสามร้อยยอดจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 **ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่  13  ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายในหอประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด   นายมนต์ชัย  หนูสาย  นายอำเภอสามร้อยยอด  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี  ปลัดอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  พันตำรวจเอกสาโรจน์  พิมพ์ คุณากร  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด  นายกำพล  เต็งประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า  นายประเสริฐ  ไทยอุดมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย  นายไพโรจน์  มีประมูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่   ปลัดอำเภอ   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมในพิธี

เนื่องในวัน “นวมินทรมาหราชา”  13  ตุลาคม 2566  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 7  แล้วที่เสด็จสวรรคต  โดยในปีนี้ทางรัฐบาล ได้ประกาศให้วันที่  13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ  เป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน จวบจนปัจจุบัน

ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยเสด็จพระราชดำเนินไป ยังท้องถิ่นทุรกันดารในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น  โดยในช่วงเช้าวันนี้ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี  ทำบุญตักรบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  ก่อนที่จะมีพิธีวางพวงมาลา  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

/////////////////////////////////////////////////////////